Biblioteek

Nuus

 

Library

News

 

 

Departement Biblioteekdienste

Universiteit van Pretoria

 
Department of Library Services

University of Pretoria

 

       Somer/Herfs Uitgawe 2014 • Summer/Autumn Edition 2014   

 

2014

 

 

Somer / Summer

 

 

In this issue: / In hierdie uitgawe:

 

___________________________________________

Birthdays/Verjaarsdae
Januarie/January
Februarie/February
Maart/March
Staff news / Personeelnuus
Did you know... / Het jy geweet...
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
   
   
  New e-books
  Special Collections book of the month

 

UP & DLS

Kalender / Calendar

 

 

Januarie/January - Maart/March

 

 

Januarie/January

 

is

   

SunSmart Skin Cancer Awareness

 

Awareness 

 Month

 

1 New Years Day / Nuwejaarsdag
4 World Braille Day
6 Academic year commences / Aanvang van akademiese jaar
6-17 UP Somerskool/Summer School
13 UPLS Exco Meeting
15 Wikipedia Day
17-19 Spesiale Oriëntering vir NIe-RSA studente / Special Orientation for Non-RSA Students
18 UP Verwelkomingsdag / Welcoming Day
19 World Religion Day
20-24 Registrasie van eerstejaarstudente / Registration of first-year-students
20 UPLS Exco Meeting
24 Indeling van groot kursusgroepe: nuwe eerstejaarstudente / Grouping op large course groups: new first-year-students
26 World Leprosy Day
27  Aanvang van lesings:  Alle eerstejaarmodules / Lectures commence:  All first-year modules

UPLS Exco Meeting

27-31 Registrasie van senior studente / Registration of senior students
29 World Leprosy Day
   
   
   
   
   

 

Februarie/February

is

 

Healthy Lifestyle Awareness / Reproductive Health

 

Awareness

Month

 

1 Jool / Rag
2 World Wetlands Day
3  Aanvang van lesings vir kwartaal 1 en semester 1 / Lectures commence for quarter 1 and semester 1

UPLS Exco Meeting

4 World Cancer Day
5  World Nutella Day

UPLS Staff Meeting (Auditorium)

10-16/01 STI/Condom Week / Pregnancy Awareness Week
10  Anniversary of the University's establishment / Herdenking van die stigting van die Universiteit

UPLS Exco Meeting

15 Healthy Lifestyle Awareness Day
17 UPLS Exco Meeting
20 World Day of Social Justice
21 International Mother Language Day
22 World Thinking Day
24 UPLS Exco Meeting
   
   
   

 

Maart/March

is

TB  and Health Awareness  

Awareness

 Month

 

1 World AIDS Day
1 UPLS Exco Meeting
2 International Day for the Abolition of Slavery
3 International Day of People with Disability
5 International Volunteers Day
5 Academic Year ends / Akademiese jaar sluit af
7 International Civil Aviation Day
9 International Anti-Corruption Day
  World Patient Safety Day
10 Skole sluit / Schools close
10 International Human Rights Day
11 International Mountain Day
13 World Violin Day
16 Versoeningsdag / Day of Reconciliation
18 International Migrants Day
23 Universiteit sluit om 10:00 tot en insluitend 5 Januarie 2015 / University closes at 10:00 until and including January 5th, 2015
25 Kersdag/ Christmas Day
26 Welwillendheidsdag / Day of Goodwill
31 Oujaarsdag / Old Years Day

 

 

If you have any feedback, regarding this newsletter, article ideas or suggestions,

please contact the editorial staff:

 

 

Indien jy enige terugvoer, artikels,

voorstelle het vir of oor hierdie nuusbrief,

kontak asseblief die redaksie:

 

Elsabé Olivier

Articles/

Artikels

carin.bezuidenthout@up.ac.za

 

of / or

 

Diana Gerritsen

Design and Layout /

Ontwerp en Uitleg

diana.gerritsen@up.ac.za

 

 

 

 

 

Birthdays

 

May this birthday be the beginning

of the best years of your life.

 

 

 

Verjaarsdae

 

Mag hierdie verjaardag die begin

wees van die beste jare in jou lewe.

 

 

Januarie/January

2

Block Beukes

Timothy Matheba

3

Myleen Oosthuizen

Shirley Shai

6

Amos Lusenga

9

Maria Moselane

10

Sonty Monakhisi

Wanani Sitsula

16

Calvyn Badenhorst

19

Mike Volschenk

20

Hendriëtte Janse van Vuuren

24

Leana Viljoen

28

Anette Lessing

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Februarie/February

1

Louisa Buys

5

Izak van der Walt

Sagren Naidoo

7

Magriet Lee

Pieter van der Merwe

8

Lidia Swart

9

Johan Swart

11

Fay Fabris-Rotelli

12

Adam Munonoka

14

Ora Cloete

17

Susan Scheepers

Fundiswa Buthelezi

20

Cora Bezuidenhout

24

January Mokgonoane

25

Isaac Mashego

Monia Johnson

28

Tersia Coetsee

Gertrud Meyer

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Maart / March

3

Leonora Wydeman

4

Francina Laka

Magdeline Gomba

10

Ephenia Peu

14

Clara Ngobeni

Joël Sefolo

16

Marinda Maritz

17

Richard Mbokane

23

Cindy-Lee du Plessis

26

Clarisse Venter

Hettie Groenewald

Dennis Mabena

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Staff news

Personeelnuus

Congratulations to ....... /

Baie geluk aan .......

 

Fundiswa Buthelezi on the birth of her daughter

 

 

 

 

 

We bid farewell

to the following staff members /

Ons sê totsiens

aan die volgende personeellede

 

Clarisse Venter from the Groenkloof Library who retired end March.

 

Patrick Maibelo from the BMS library has retired and he is leaving the DLS at the end of November.
 

Our condolences to ........ /

Ons innige simpatie aan ........

 

Timothy Matheba who's mother passed away.

 

 
 
 
 

Welcome to the following

new staff members ........ /

Welkom aan die volgende nuwe personeel ........

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...dat krokodille klippe insluk om hulle

te help om dieper te duik.

 

 

 

...met geboorte is Dalmatians

altyd wit.

 

  • Mars appears red because it's covered in rust

 

 

 

 

 

 

 

Thought

 

Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything.

 

George Bernard Shaw

(OPSA Terrific Tuesday 18 November 2014)

 

Contributed by Diana Gerritsen

  •  lightning strikes it can reach up to 30,000 degrees celsius (54,000 degrees fahrenheit)nuts are toxic to dogs

 

 

 

  • macadamia nuts are toxic to do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief van die Redaksie Letter from the Editors

 

Lente is hier en net soos die studente, begin die Jakarandabome ook om hulle pers somersrokke te wys!

 

Ons is in die laaste pylvak van die jaar. Nog net twee en ‘n halwe maand dan is Kersfees iets van die verlede en lê die jaar op sy rug.

 

Dis gewoonlik ook in hierdie laaste stukkie van die jaar wat mens hard werk om die laaste verpligtinge en projekte af te handel voor die rustyd aanbreek. So kom ons sit almal skouer aan die wiel en kry klaar wat nog nie klaar is nie - die vakansie kom!

 

Lees in hierdie uitgawe oor ons Lentedagvieringe, Loslitdag, Erfenisdag en vele meer. 

 

Onthou asseblief om al julle nuus oor projekte, besoekers, suksesverhale, spesiale geleenthede, kursusse bygewoon, ens. vir ons te stuur, ons plaas dit graag in die Nuusbrief.

 

Baie dankie aan Elsabé Olivier wat help met die redigering van die nuusbrief terwyl Carin Bezuidenhout met kraamverlof is.  

 

Diana Gerritsen

en

Elsabé Oliver

 

Spring is here and just like the students the Jacaranda trees are starting to show off their lilac summer dresses!

 

We’re in the last stretch of the year. In two and a half months' time Christmas will be  something of the past and the year will be over.

 

During this time of the year one usually needs to work hard to finish the last tasks and projects before the time of rest is on us. So let’s all put the shoulder to the wheel and finish what still needs to be finished – the holidays are coming!

 

 In this issue u can read about our Spring Day celebrations, Heritage Day, Casual Day and much more.

 

Please remember to send us your news about projects, visitors, success stories, special events, courses attended etc., we would love to put your news in the Newsletter.

 

Thank you to Elsabé Olivier who assisted with the editing of the newsletter while Carin Bezuidenhout is on maternity leave.

 

 

Diana Gerritsen

and

Elsabé Oliver  

 

 

 

 

Contributed by Viveka Pillai

 

 

 

 

 

 

Contributed by Hilda Kriel

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Tips for more positive communications
 

Sandy Geroux

 

Tip #1: Don't start the conversation with an accusation. By starting out with hostility and an accusatory tone, you immediately put the other person on the defensive. Instead, begin by assuming that possibly they have done what they were asked to do, and something has either gone wrong ith the process or with the communication about the process.

 

Tip #2: Don't keep repeating the same phrase (or accusation). It is not helpful to the person to continually hear the same accusation over and over when obviously something has gone wrong. A better response would be: "I'm not sure why I'm not seeing you in the system. Let's try to figure out what may have gone wrong." By assuming that the person may actually be telling the truth and something might have gone awry, you show them respect and demonstrate an attitude of helpfulness to facilitate correction of the issue.

 

Tip #3: Don't assume the other person knows how your system works.

 

Tip #4: Be very clear when requesting information. If you want a company name, ask for the company name. Don't ask for the person's name, and then try to find that name in the company name box... then accuse the person of giving you the wrong information. Isn't it sad when bad things happen to good communications? The key here is that a miscommunication was obviously occurring... and miscommunications inadvertently happen all the time, don't they? No one is at fault; they just sometimes happen. But, what I have found to work in almost every situation is that if you forget all the other tips, please just remember this one:

 

Tip #5: Always treat others with respect and give them the benefit of the doubt that they are not:


a)trying to be difficult;


b) too dumb to communicate properly with you - or to have followed prior directions correctly;

 
or


c) lying about having done something they were previously asked to do.

 

Of course, sometimes it turns out that they are just trying to be difficult, or haven't done what they were supposed to do. But often, that's not the case. If we just keep this one simple tip in mind, it doesn't matter whether we're talking to customers, co-workers, family members or anyone else... our attitude of respect will come through loud and clear, and any miscommunications and mistakes will be cleared up with a lot more goodwill and a lot less "good grief!"

 

(OPSA Terrific Tuesday 18 November 2014)

 

Contributed by Diana Gerritsen

 

New e-Books
 

For the newest Audio- and e-books 

 

 

 

 

New e-Book available
 

 

 

 

Contributed by Chrissie Boeyens

 
Special Collections book of the month
 

A Platteland Pilgrimage : 102 Country Churches of South Africa /

Philippe Menache & Darryl Earl David

 

 

 

 

 

Introduction by the authors :

 

We were very pleased and proud to present our first book 101 Churches of South Africa, which was produced in October 2010.

 

We knew that there were so many beautiful church buildings that we could not accommodate in Book 1 owing to budgetary constraints at the time.  Because we both so enjoyed compiling the labour of love that resulted in Book1 , we simply had to embark on a sequel, so that we could share our new and additional experiences and marvels with you, dear reader.

 

It is with much pomp and circumstance therefore (apologies to Sir Edward Elgar!) that we present our second volume on the rich and beautiful architectural heritage of South African country churches.  Where possible, we have endeavoured to include more detail, such as foundations stories and interiors.

 

We are continuously distressed to witness the degree of degradation and decay in both the architectural and environmental heritages of some of the small towns and, occasionally, some of their church buildings. However, there are some encouraging signs of rehabilitation to come of the church and public buildings by the administrative municipalities.  In Kroonstad, for example, the beautiful sandstone Convent of Notre Dame, which was designed in the early 20th century by architect JF Beardwood, was badly vandalised and almost ruined around the 1980s.  It has now been refurbished and restored as a  wedding and conference centre. 

 

As far as churches are concerned, the big danger lies in the dwindling congregations, resulting in the building being empty and subject to vandalism and destruction. It has been most encouraging therefore, to find that some of these previously abandoned churches have been put to good alternative use.

 

So therin lie the various possibilities for alternative uses for our special and unique churches.

 

 

Contributed by: Katrien Malan

Comments  |   Catalogue link

For inquiries, comments or contributions to this newsletter, please contact the Editor

This message and attachments are subject to a disclaimer. Please refer to www.it.up.ac.za/documentation/governance/disclaimer/ for full details. / Hierdie boodskap en aanhangsels is aan 'n vrywaringsklousule onderhewig. Volledige besonderhede is by www.it.up.ac.za/documentation/governance/disclaimer/ beskikbaar.