Bibliography of works published/Bibliografie van publikasies 1918-1927

Titles marked *** are not (or no longer) in the Library
Titels met *** gemerk is nie (meer) in die Biblioteek nie.

Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik die sleutelwoord/e in.
To search within the document click on Edit/Find and enter your search.

.

          Pretoria: Transvaal University College, 1921

 

            Tractor trials / A.J. van Tonder.

            Pretoria: Transvaal University College, 1921.

           

Jefta : of, Offerbelofte / T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
Pretoria : De Bussy, 1922.

            A Lecture on Banking / W.H. Clegg

            Pretoria : Transvaal University College, 1923.

The History of Native policy in South Africa from 1830 to the present day / by Edgar H. Brookes.
Cape Town : Nasionale Pers, 1924.

Leerboek vir Duits in Afrikaans / deur C.R. Frowein met medewerking van M.S.B. Kritzinger.

Pretoria : Suid-Afrikaanse boekwinkel, 1924

 

Lucifer / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
Pretoria : De Bussy, 1925.

Letterkundige leesboek by die onderwys in Afrikaanse literatuur / saamgestel deur A.K. Bot en M.S.B. Kritzinger.
Pretoria : Van Schaik, 1926.

             Rainfall and farming the Transvaal / F.E. Plummer              

             Pretoria :Transvaal University College, 1927.