Bibliography of works published/Bibliografie van publikasies 1928-1937

Titles marked *** are not (or no longer) in the Library
Titels met *** gemerk is nie (meer) in die Biblioteek nie.

Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik die sleutelwoord/e in.
To search within the document click on Edit/Find and enter your search.Banking and currency development in South Africa (1652-1927) : with an appendix on the rise of savings banking in South Africa / by E.H.D. Arndt.
Cape Town : Juta, 1928.

            Ds. Dirk van der Hoff : die eerste predikant van Transvaal / Ds. J. Dreyer,  J.J. Prinsloo en P.W. Venter

            Pretoria : Van der Hoff Vereniging, [1928]

 

            Acts and regulations = Wette en regulasies

            Pretoria : Transvaalse Uniwersiteitskollegs, 1929

 

Adam in ballingschap : aller treurspelen treurspel / uitgee met inleiding en aantekeningde deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.

2de druk. De Bussy : Pretoria 1930

 

Private Wet op die Uniwersiteit van Pretoria, No. 13, 1930 : University of Pretoria (Private) Act, no 13, 1930

Pretoria : Staatsdrukker, 1930

Plateatlas by die Afrikaanse letterkunde / deur M.S.B. Kritzinger.
Pretoria : Van Schaik, 1931.

Aspects of rainfall in the Western Cape Province / F.E. Plummer.

Pretoria: University of Pretoria, 1932.

 

Cattle farming in South Africa /A.M Bosman.

South Africa : Central News Agency, 1932.

Gijsbrecht van Amtel : de ondergang van zijn stad en zijn ballingschap / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en M.S.B. Kritzinger en J.J. Groeneweg.
2de druk. Pretoria : De Bussy, 1932.

Oor skrywers en boeke / deur M.S.B. Kritzinger.
Pretoria, J.L. van Schaik, bepk., 1932.

Vakwoordeboek= Scientific and technical dictionary / deur D.F. du Toit Malherbe.
Pretoria : De Bussy, 1932.

In the era of Shepstone : being a study of British expansion in South Africa  (1842-1877) / C.J. Uys.

Lovedale, C.P., South Africa: Lovedale press, [1933]

 

Kriminologie  / deur Dr. W.A. Willemse en C.I. Rademeyer.

Pretoria : Afrikaanse Pers, [1933]

Nieu-hebreeuse kortverhale / versamel en vertaal deur B. Gemser.
Pretoria : De Bussy Kaapstad : Dussea, 1933.

De leeuwendalers / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux, J.J. Groeneweg en M.S.B. Kritzinger.
Pretoria : De Bussy, 1934.

            Egskeiding en huweliks- en gesinsontbinding : ’n sociologiese [sic] studie / deur G. Cronjé

            Amsterdam : Swets & Zeilinger, 1943

Die fantasie van blanke en naturelle skoolgaande kinders, met inagneming van die werking van die hele geestesstruktuur : 'n vergelykende studie / deur B.F. Nel.
Amsterdam : Swets & Zeitlinger, 1935.

Proposed model code of building by-laws for the smaller towns in South Africa/ prepared for Public works, Union of South AFrica, by Professor H. Bell-John. et al.
Pretoria: s.n., 1935.

Adam in ballingschap : aller treurspelen treurspel / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
3e dr. Pretoria : De Bussy, 1936.

Afrikaanse en Nederlandse letterkunde as studievak aan die Universiteit van Pretoria : rede by die aanvaarding van die professoraat in die Afrikaanse en Nederlandse letterkunde aan die Universiteit van Pretoria, gehou op 29 April 1936  / deur  M.S.B. Kritzinger.

Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1936

Gebroeders / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux, J.J. Groeneweg en M.S.B. Kritzinger.
3de druk. Pretoria : De Bussy, 1936.

The magmatic nickeliferous ore deposits of East Griqualand and Pondoland by D.L. Scholtz

Pretoria ; University of Pretoria, 1936

 

The Korana : an account of their customs and their history with texts /  by J.A. Engelbrecht

Cape Town : Maskew Miller, 1935.

Sex physiology of sheep / by Lucien L. Roux.
Pretoria : Union of South Africa, Dept. of Agriculture, 1936.

Die sinetiese studie van die persoonlikheid : rede by die aanvaarding van die professoraat in die Sielkunde aan die Universiteit van Pretoria, gehou op 13 Maart 1935 / deur P.R. Skawran

Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1936

 

Soil fertility studies in the summer rainfall areas of the Union of South Africa / issued by the Agricultural Chemistry Section ; under the direction of J.C. Ross and J.J. Theron

[Pretoria] : University of Pretoria, Faculty of Agriculture, 1936.

Tien uitgesoekte kortverhale / byeengebring deur M. S. B. Kritzinger.
Pretoria : Van Schaik, 1936.

Die wiskunde en die filosofie : rede by die aanvaarding van die professoraat in die Wiskunde aan die Universiteit van Pretoria, gehou 10 Junie 1936 / deur J.P. Duminy

Pretoria : Universiteit van Pretoria , 1936

 

An analysis of the investment policies of life insurance companies in the Union of South Africa : the need for more constructive legislation / by E.H.D Arndt

 Pretoria : University of Pretoria, 1937

Kultuur van 'n waterland : rede uitgespreek by geleentheid van die oorneem van die leerstoel in Nederlandse kultuurhistorie deur die Universiteit van Pretoria op 2 Junie 1937 / deur M. Bokhorst.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1937

Josef in Dotan / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
Pretoria : De Bussy, 1937.

Het Pascha / et al.door Joost van den Vondel uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux, J.J. Groeneweg en M.S.B. Kritzinger.
Pretoria : De Bussy, 1937.

            Die stabilisering van Suid-Afrikaanse boerdery : veiligheid as beleid / deur Hubert D. Leppan

            Pretoria : University of Pretoria, 1937